Wegwijzer in het verkeer bromfiets online dating

Rated 4.64/5 based on 757 customer reviews

Andere bromfietsbestuurders en speed-pedelec passagiers dienen een helm goedgekeurd volgens ECE 22.05 te dragen of een helm waarvan het veiligheidsniveau daarmee gelijk is gesteld.Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.NEN, RAI Vereniging en TNO hebben samen gewerkt aan een nieuwe helmnorm, de NTA 8716.Helmen die voldoen aan deze norm bieden de speed-pedelec bestuurder bij hogere snelheden meer bescherming dan helmen die voldoen aan de huidige fietshelmnorm (EN:1078).

wegwijzer in het verkeer bromfiets online dating-56

wegwijzer in het verkeer bromfiets online dating-27

wegwijzer in het verkeer bromfiets online dating-48

wegwijzer in het verkeer bromfiets online dating-44

De regels van dit besluit betreffende fietsen en fietsers zijn, in plaats van de regels betreffende bromfietsen en bromfietsers, mede van toepassing op snorfietsen en snorfietsers, tenzij anders is bepaald.Op deze wijze sluit de regelgeving ten aanzien van de gebruiksfase aan op de regels ten aanzien van de handelsfase.De helmen die gedragen moeten worden volgens deze regeling zijn tevens de helmen die volgens het Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen verhandeld mogen worden.De helm is te herkennen aan een markering aangebracht in de helm.Alleen de bestuurders van speed-pedelecs mogen deze helm dragen, aangezien NTA 8716 alleen voor deze doelgroep is opgesteld.

Leave a Reply